THÔNG BÁO CHIÊU SINH

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM GIẢNG VIÊN CAO ĐẲNG – ĐẠI HỌC

1. Mục tiêu khoá học

2. Đối tượng tham gia

3. Nội dung khoá học

4. Hình thức học tập

5. Chứng chỉ tốt nghiệp